จำแลง

ภาษาอังกฤษ


v transform
ความหมายเหมือนกับ: แปลงตัว , แปลงกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: convert , disguise
ตัวอย่างประโยค: พ่อมดจำแลงเป็นสุนัขป่า