จำแนก

ภาษาอังกฤษ


v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แบ่ง , แบ่งแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: segregate , separate , divide
คำตรงข้าม: รวม , ผนวก
ตัวอย่างประโยค: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น