จำเลย

ภาษาอังกฤษ


n defendant
คำอธิบาย: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: plaintiff , accused
คำตรงข้าม: โจทก์
ตัวอย่างประโยค: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก