จำเรียง

ภาษาอังกฤษ


v sing
ความหมายเหมือนกับ: ขับลำ , ขับกล่อม , ร้องเพลง , เจรียง