จำเป็นต้อง

ภาษาอังกฤษ


aux must
ความหมายเหมือนกับ: ต้อง , จำต้อง , จำเป็นจะต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: have to , need
ตัวอย่างประโยค: พ่อจำเป็นต้องขายที่นาเพื่อนำเงินมาส่งลูกๆ เรียน