จำเป็นจะต้อง

ภาษาอังกฤษ


aux have to
ความหมายเหมือนกับ: ต้อง , จำต้อง , จำเป็นต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: must , need to
aux must
ความหมายเหมือนกับ: ต้อง , จำต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: have to , need