จำเป็น

ภาษาอังกฤษ


aux have to
คำอธิบาย: ต้องเป็นอย่างนั้น, ต้องทำ, ขาดไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ต้อง , จำต้อง , จำเป็นต้อง , จำเป็นจะต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: must , need to
ตัวอย่างประโยค: คนหนุ่มคนสาวจากภาคอีสานจำเป็นต้องมาหางานทำในกรุงเทพเพราะนาแล้ง