จำเนียร

ภาษาอังกฤษ


adv long
ความหมายเหมือนกับ: นาน , ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: long ago
คำตรงข้าม: ใกล้ , เร็ว