จำเนียน

ภาษาอังกฤษ


v cut
คำอธิบาย: ตัด, ขริบ หรือเฉือนให้ไปตามแนวหรือให้ได้ไปตามที่ต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: trim , slice