จำเดิม

ภาษาอังกฤษ


adv originally
ความหมายเหมือนกับ: แต่ต้น , เริ่มแรก , แรก
คำที่เกี่ยวข้อง: at first , from the beginning
คำตรงข้าม: สุดท้าย , ท้ายสุด
ตัวอย่างประโยค: ชาวไทยได้กลายเป็นชาติขึ้นจำเดิมแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงจนกระทั่งบัดนี้