จำหาย

ภาษาอังกฤษ


n crown
ความหมายเหมือนกับ: มงกุฎ , ชฎา , จำหัน
คำที่เกี่ยวข้อง: decoration for the head , diadem , headdress , tiara , coronet , circlet