จำหัน

ภาษาอังกฤษ


n crown
ความหมายเหมือนกับ: มงกุฎ , ชฎา , จำหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: decoration for the head , diadem , headdress , tiara , coronet , circlet


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top