จำหลัก

ภาษาอังกฤษ


v engrave
คำอธิบาย: แกะให้เป็นลวดลาย
ความหมายเหมือนกับ: สลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: carve , etch
ตัวอย่างประโยค: ไม้เป็นวัสดุเนื้ออ่อนจำหลักง่ายและน้ำหนักเบา