จำหน่ายจ่ายแจก

ภาษาอังกฤษ


v distribute
ความหมายเหมือนกับ: แจก , จ่ายแจก , แจกจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , share , give
ตัวอย่างประโยค: รัฐมีนโยบายที่จะจัดซื้อที่ดินจากผู้ที่มีที่ดินมากมาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีที่ดินน้อย