จำหน่าย

ภาษาอังกฤษ


v get rid of
คำอธิบาย: เอาออก
ความหมายเหมือนกับ: กำจัด , จ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: dispose of
ตัวอย่างประโยค: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย
v sell
ความหมายเหมือนกับ: ขาย , จ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: distribute , dispense
คำตรงข้าม: ซื้อ
ตัวอย่างประโยค: เป็นไปได้ว่าในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย