จำศีล

ภาษาอังกฤษ


v hibernate
คำอธิบาย: อาการที่สัตว์บางชนิดนอนนิ่งไม่ออกหาอาหารชั่วฤดูหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: pass asleep
ตัวอย่างประโยค: ช่วงนี้เป็นช่วงที่กบกำลังจำศีล
v keep the Buddhist precepts in a monastery
ความหมายเหมือนกับ: ถือศีล , รักษาศีล
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันพระลุงทาจะหอบเสื่อ หิ้วปิ่นโตไปนอนวัด จำศีลภาวนาร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆ