จำวัด

ภาษาอังกฤษ


v sleep (Buddhist monk)
คำอธิบาย: นอนหลับ (ใช้แก่ภิกษุสามเณร)
ตัวอย่างประโยค: หลวงปู่จำวัดอยู่บนกุฏิ ห้ามใครรบกวน