จำลองแบบ

ภาษาอังกฤษ


v reproduce
คำที่เกี่ยวข้อง: copy