จำลอง

ภาษาอังกฤษ


v reproduce
ความหมายเหมือนกับ: ลอก , เลียนแบบ , ถ่ายแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a copy , imitate
ตัวอย่างประโยค: พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ