จำรูญ

ภาษาอังกฤษ


v brilliant
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งเรือง , งาม , จรูญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be radiant , be bright