จำพวก

ภาษาอังกฤษ


n kind
หน่วยนับ: จำพวก
ความหมายเหมือนกับ: พวก , ประเภท , ชนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: category , type , sort , group , species
ตัวอย่างประโยค: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า