จำพรรษา

ภาษาอังกฤษ


v stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent
คำอธิบาย: อยู่ประจำที่วัด 3 เดือนในฤดูฝน (ใช้แก่พระสงฆ์)
คำที่เกี่ยวข้อง: stay in the Buddhist temple during the rainy season
ตัวอย่างประโยค: เมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา พระภิกษุต้องเข้าจำพรรษาในวัดหนึ่งวัดใด จะไปค้างคืนที่อื่นไม่ได้