จำปี

ภาษาอังกฤษ


n White Champaka
คำอธิบาย: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า บางพันธุ์มีสีนวลหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเย็น
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ตัวอย่างประโยค: ป้าลูบหัวผกาจนดอกจำปีที่ทัดไว้ริมหูร่วงลงดิน