จำปา

ภาษาอังกฤษ


n Sonchampa; Champak
คำอธิบาย: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่และยาว มีหลายกลีบ มีกลิ่นหอม
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: จัมปา
ตัวอย่างประโยค: จำปาเป็นดอกไม้ที่มีสีเข้มและมีกลิ่นหอมแรงกว่าจำปี