จำนำพรรษา

ภาษาอังกฤษ


n robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent
คำอธิบาย: ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ