จำนอง

ภาษาอังกฤษ


v mortgage
คำอธิบาย: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge
คำตรงข้าม: ไถ่ถอน
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าจำนองบ้านไว้กับธนาคาร