จำนวนเต็ม

ภาษาอังกฤษ


n integer
คำอธิบาย: จำนวนที่เป็นจำนวนนับ, จำนวนนับติดเครื่องหมายลบ, ศูนย์
หน่วยนับ: จำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: whole number
คำตรงข้าม: เศษส่วน
ตัวอย่างประโยค: เลขจำนวนเต็มได้แก่ 1, 2, 3