จำนวนเงิน

ภาษาอังกฤษ


n amount of money
คำที่เกี่ยวข้อง: capital
n amount of money
คำที่เกี่ยวข้อง: capital