จำนวนรวม

ภาษาอังกฤษ


n total
ความหมายเหมือนกับ: ผลรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: totality , a total amount
n quantity
ความหมายเหมือนกับ: จำนวน , ผลรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: amount , number