จำนวนมาก

ภาษาอังกฤษ


n a great number of
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: a lot of , a large number of
คำตรงข้าม: จำนวนน้อย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานคอมพิวเตอร์ไทยเป็นจำนวนมาก