จำนวนพหูพจน์

ภาษาอังกฤษ


n plural number
ความหมายเหมือนกับ: พหูพจน์
คำที่เกี่ยวข้อง: plural
คำตรงข้าม: เอกพจน์