จำนวนนับ

ภาษาอังกฤษ


n counting number
คำอธิบาย: จำนวนที่เกิดจากการนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4
หน่วยนับ: จำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: digit
ตัวอย่างประโยค: ในที่นี้เราจะศึกษาถึงจำนวนนับของการสลับของและการผสมของบางประเภทเท่านั้น