จำนวนจริง

ภาษาอังกฤษ


n real number
หน่วยนับ: จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: จำนวนตรรกยะ , จำนวนอตรรกยะ
คำที่เกี่ยวข้อง: rational number


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top