จำนวนคู่

ภาษาอังกฤษ


n even number
คำอธิบาย: จำนวนนับที่หารด้วยสองลงตัว
หน่วยนับ: จำนวน
คำตรงข้าม: จำนวนคี่
ตัวอย่างประโยค: จำนวนนับจำแนกได้ 2 กลุ่มคือ จำนวนคู่กับจำนวนคี่