จำนวน

ภาษาอังกฤษ


n amount
คำอธิบาย: ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วนๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: quantity , sum
ตัวอย่างประโยค: พวกเขามีงานค้างอยู่จำนวนหนึ่ง