จำนนต่อเหตุผล

ภาษาอังกฤษ


v yield to superior logic
ความหมายเหมือนกับ: จำนน , ยอม , ยอมจำนน , ยินยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: surrender , yield , submit , listen to reason
คำตรงข้าม: ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล