จำนน

ภาษาอังกฤษ


v surrender
คำอธิบาย: ไม่มีทางสู้
ความหมายเหมือนกับ: แพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: yield , submit
คำตรงข้าม: ชนะ
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐเรียกร้องให้ญี่ปุ่นจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข