จำนง

ภาษาอังกฤษ


v desire
ความหมายเหมือนกับ: ประสงค์ , มุ่งหวัง , ตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , want , intend
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าต้องเดินธุระจัดส่งหนังสือไปให้น้าสนิทตามจำนงของท่าน