จำทรัพย์

ภาษาอังกฤษ


v register
ความหมายเหมือนกับ: จดทะเบียน , กำหนดทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: make a declaration of complaint