จำทน

ภาษาอังกฤษ


v persevere
ความหมายเหมือนกับ: จำยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: bear , endure , yield