จำจอง

ภาษาอังกฤษ


v imprison
คำที่เกี่ยวข้อง: incarcerate , jail , confine
คำตรงข้าม: ปลดปล่อย , ปล่อย