จำคุก

ภาษาอังกฤษ


v imprison
คำอธิบาย: ลงโทษด้วยวิธีขัง
ความหมายเหมือนกับ: ติดคุก
คำที่เกี่ยวข้อง: jail , restrain , incarcerate
คำตรงข้าม: ปลดปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี