จำขึ้นใจ

ภาษาอังกฤษ


v memorize
คำอธิบาย: จำได้แม่นยำ
ความหมายเหมือนกับ: ท่องขึ้นใจ , จำแม่น , จำได้แม่น
คำที่เกี่ยวข้อง: remember , learn by heart , learn by rote , commit to memory
ตัวอย่างประโยค: ผมจำขึ้นใจได้ทุกบทเพราะเป็นกลอนที่ผมประทับใจมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top