จำกัดราคา

ภาษาอังกฤษ


v fix the price
คำอธิบาย: กำหนดราคาไว้โดยเฉพาะ ไม่ให้น้อยกว่าหรือมากกว่า
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา
ตัวอย่างประโยค: คุณควรจำกัดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้