จำกัดราคา

ภาษาอังกฤษ


v fix the price
คำอธิบาย: กำหนดราคาไว้โดยเฉพาะ ไม่ให้น้อยกว่าหรือมากกว่า
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา
ตัวอย่างประโยค: คุณควรจำกัดราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปกว่านี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top