จำกัดจำเขี่ย

ภาษาอังกฤษ


adv limitedly
คำอธิบาย: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: กระเบียดกระเสียร
คำตรงข้าม: ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ