จำกัดความ

ภาษาอังกฤษ


v define
คำอธิบาย: ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: นิยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: give meaning of word
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย