จำกัด

ภาษาอังกฤษ


v limit
คำอธิบาย: กำหนดหรือขีดคั่นไว้โดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด , ขีดคั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: restrict , confine
ตัวอย่างประโยค: แหล่งการศึกษาไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันต่างๆ ในสังคม