จำ

ภาษาอังกฤษ


v remember
คำอธิบาย: กำหนดไว้ในใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: recall , recognize
คำตรงข้าม: ลืม
ตัวอย่างประโยค: ผมเชื่อว่าเกมทายศัพท์ไม่สามารถช่วยให้เราจำศัพท์ใหม่ๆ หรือรู้วิธีใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้เลยแม้แต่น้อย