จาวมะพร้าว

ภาษาอังกฤษ


n embryo bud of a coconut tree
คำอธิบาย: ส่วนของพืชที่งอกในมะพร้าว
หน่วยนับ: จาว
ตัวอย่างประโยค: จาวมะพร้าวนำมาทานได้ แต่ต้องเลือกดูจาวที่ไม่มีเชื้อรา