จาว

ภาษาอังกฤษ


n pulp
คำอธิบาย: สิ่งที่งอกอยู่ภายในผลไม้บางอย่าง
หน่วยนับ: จาว
คำที่เกี่ยวข้อง: flesh
ตัวอย่างประโยค: พวกเด็กๆ แย่งมะพร้าวลูกที่มีจาว เพราะจาวมันอร่อยดี